Back to dictionary

Vue Composition API Refs

Vue Composition API Refs, або просто Refs, є фундаментальною концепцією у Vue.js, особливо при використанні Composition API. Вони використовуються для створення реактивних посилань на значення. Простіше кажучи, Ref — це контейнер для значення, яке можна використовувати реактивним способом. Це означає, що коли змінюється значення в Ref, Vue.js автоматично оновлюватиме частини вашої програми, які використовують це значення.

Посилання створюються за допомогою функції `ref()` з Vue Composition API. Коли ви передаєте значення цій функції, вона повертає реактивний об’єкт Ref. Цей об’єкт має єдину властивість, `.value`, яка використовується для доступу або зміни фактичного значення. Наприклад, якщо ви створюєте Ref таким чином: `const count = ref(0)`, ви можете отримати доступ до значення за допомогою `count.value` і змінити його за допомогою `count.value = 1`.

Одна важлива річ, яку слід зазначити про Refs, полягає в тому, що вони «розгортаються» під час використання в шаблоні компонента Vue. Це означає, що ви можете використовувати їх безпосередньо без властивості `.value`. Наприклад, якщо ви повертаєте Ref із функції `setup()` компонента, ви можете використовувати його в шаблоні так: `<p>{{ count }}</p>`.

Vue Composition API Refs є потужним інструментом для керування станом у ваших програмах Vue.js. Вони дозволяють створювати реактивні дані, які можна використовувати в кількох функціях або компонентах, роблячи ваш код більш модульним і легшим для розуміння. Однак вони також вимагають хорошого розуміння системи реактивності Vue, тому обов’язково ознайомтеся з цією концепцією, перш ніж занурюватися в Composition API.